สำหรับวิธีการดูหมายเลขการจัดส่ง ให้กรอกหมายเลข หมายเลขคำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) และอีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อ หากท่านไม่ทราบหมายเลขออร์เดอร์ให้เช็คในอีเมล์ตอบรับการสั่งซื้อ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามหมายเลขจัดส่งสินค้า.